Αίτηση εργασίας

Όλες οι πληροφορίες που μας αναφέρετε σ’ αυτή την αίτηση είναι εμπιστευτικές και ο μοναδικός σκοπός τους είναι να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις επιδιώξεις και τις δυνατότητές σας.

Γενικές πληροφορίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Ξένες Γλώσσες

Επαγγελματική Εμπειρία

Παρακαλώ αναφέρετε τις 2 τελευταίες θέσεις εργασίας σας.

Προαιρετικά μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα & τη φωτογραφία σας.

Επιτρεπόμενα αρχεία (jpg, jpeg, doc, docx, pdf)

Επιτρεπόμενα αρχεία (jpg, jpeg, doc, docx, pdf)

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερο από ένα τμήμα